Cyberpunk Sniper Girl

299,000

Low poly, game ready, rigged, modular, PBR textures, MatID, ARKit\Apple Blendshapes(Morph Targets). Include body mesh without cloth.

LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI MUA GIẤY PHÉP BẢN QUYỀN TỪ TÁC GIẢ
Cyberpunk Sniper Girl