Dialogue Plugin v1.5 UE5.1+5.3

299,000

Dialogue Plugin allows you to easily create dialogues within UE4 and UE5 using a node-based editor. Optional ChatGPT integration.

LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI MUA GIẤY PHÉP BẢN QUYỀN TỪ TÁC GIẢ
Danh mục: Từ khóa: , ,
Dialogue Plugin v1.5 UE5.1+5.3