The Gnomon Workshop – Art Directing Explosions using Axiom in Houdini

CREATE A BARREL EXPLOSION USING HOUDINI, AXIOM & NUKE WITH GANESH LAKSHMIGANDAN

LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI MUA GIẤY PHÉP BẢN QUYỀN TỪ TÁC GIẢ
Danh mục: Thẻ: ,